Fritvalgsordning

Vi hjælper alle borgere med udførelsen af rengøringsopgaver inden for fritvalgsordningen.